Електрозварна муфта мал. 3г

Електрозварна муфта мал. 3г