Електрозварна муфта мал. 3е

Електрозварна муфта мал. 3е