Електрозварна муфта мал. 4а

Електрозварна муфта мал. 4а