Зварювання та склеювання пластмас: українські терміни та визначення

slovnyk

У видавництві «Наукова думка» за редакцією Б.Є. Патона вийшов друком «Словник-довідник зі зварювання та склеювання пластмас».
Видання присвячене 100-річчю Національної академії наук України, 85-річчю Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України та 40-річчю відділу «Зварювання пластмас» ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України.
У передмові до видання академік Борис Патон наголосив: «У новому виданні «Словника-довідника» автори намагалися проаналізувати та врахувати усі зміни термінології у галузі з’єднання пластмас».
Словник складений українською мовою (терміни подано в алфавітному порядку з докладним викладенням їхньої суті) з наведенням назв термінів англійською та російською мовами.
Одним з ініціаторів та організаторів перевидання «Словника-довідника» стала Асоціація виробників та будівельників полімерних трубопроводів України (голова – О.Ф. Гурський).